Wie zijn wij?

De DNA-dialoog was een initiatief van Erasmus MC, Erfocentrum, NEMO Kennislink, NPV en Rathenau Instituut, en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erfocentrum was penvoerder.

De initiatiefnemers van de DNA-dialoog hebben uiteenlopende standpunten over het bewerken van het menselijke DNA. Sommigen van ons hebben een duidelijke visie, anderen zijn neutraal. Maar voorop staat dat wij alle Nederlanders uitnodigen om mee te denken over de omgang met technieken waarmee embryo-DNA aangepast kan worden. Daarom faciliteren wij gesprekken en debatten waarin mensen hun eigen mening kunnen vormen.

Naast de DNA-dialoog over het aanpassen van embryo-DNA zijn er nog vier andere maatschappelijke gesprekken over wetenschappelijke handelingen met embryo’s. Deze zijn of worden door anderen georganiseerd. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie hierover.

Alle betrokken partijen:

Amsterdam UMC
Erasmus MC
Erfocentrum
Centrum Media & Gezondheid
Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
NEMO Kennislink
NPV Zorg voor het leven
Rathenau Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VKGN – Vereniging van Klinische Genetica Nederland
VSOP

Daarbij werken we samen / hebben we samengewerkt met:
InScience filmfestival
Het Lyceum Rotterdam
Motivaction
Negenmaandenbeurs
SOLA congressen-sprekers
Het Veritas Forum
Vereniging voor Klinische Embryologie
Stichting ABC
Sophia Kinderziekenhuis
Emmauscollege Rotterdam
Zabuki Deventer
Denktank Rentmeesters Papendrecht
Het Klokhuis
NVHG
Rijksmuseum Boerhaave
UMC Utrecht
DOCK Utrecht
Karmazorg Utrecht
Radboud UMC
Science Linx Groningen