Wie zijn wij?

De DNA-dialoog is een initiatief van Erasmus MC, Rathenau Instituut, NPV, Erfocentrum en NEMO Kennislink, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze organisaties hebben uiteenlopende standpunten over het bewerken van het menselijke DNA. Sommigen van ons hebben een duidelijke visie, anderen zijn neutraal. Maar voorop staat dat wij alle Nederlanders uitnodigen om mee te denken over de omgang met technieken waarmee embryo-DNA aangepast kan worden. Daarom faciliteren wij gesprekken en debatten waarin mensen hun eigen mening kunnen vormen.

Alle betrokken partijen:

Erasmus MC
Erfocentrum
Centrum Media & Gezondheid
Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
NEMO Kennislink
NPV Zorg voor het leven
Rathenau Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VSOP

Daarbij werken we samen / hebben we samengewerkt met:
InScience filmfestival
Negenmaandenbeurs
SOLA congressen-sprekers