Wie zijn wij?

De DNA-dialoog is een initiatief van Erasmus MC, Rathenau Instituut, NPV, Erfocentrum en NEMO Kennislink, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze organisaties hebben uiteenlopende standpunten over het bewerken van het menselijke DNA. Sommigen van ons hebben een duidelijke visie, anderen zijn neutraal. Maar voorop staat dat wij alle Nederlanders uitnodigen om mee te denken over de omgang met technieken waarmee embryo-DNA aangepast kan worden. Daarom faciliteren wij gesprekken en debatten waarin mensen hun eigen mening kunnen vormen.

Alle betrokken partijen:

Amsterdam UMC
Erasmus MC
Erfocentrum
Centrum Media & Gezondheid
Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
NEMO Kennislink
NPV Zorg voor het leven
Rathenau Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VKGN – Vereniging van Klinische Genetica Nederland
VSOP

Daarbij werken we samen / hebben we samengewerkt met:
InScience filmfestival
Het Lyceum Rotterdam
Motivaction
MU Artspace
Negenmaandenbeurs
SOLA congressen-sprekers
Het Veritas Forum