Home

Gesprekken over het aanpassen van embryo-DNA

Het aanpassen van DNA in embryo’s, wat vind jij daarvan? Als je daarmee een erfelijke ziekte kunt voorkomen, of als je daarmee een kind een ander uiterlijk kunt geven?

De DNA-dialoog bestaat uit een serie gesprekken en debatten die tussen medio 2019 en eind 2020 door het hele land plaatsvinden. Het doel: erachter komen wat de Nederlandse samenleving vindt van het bewerken van embryo-DNA. De uitkomsten van de dialogen worden gebundeld en aangeboden aan politici, wetenschappers en de Nederlandse samenleving. Zo verkrijgt iedereen inzicht in de gedachten die bestaan over het bewerken van embryo-DNA en de waarden die daarbij van belang zijn.

Meepraten?

Wil je meepraten over dit onderwerp? We zien je graag bij één van de bijeenkomsten die we organiseren. Kijk in de agenda voor een overzicht – let op: er volgen nog veel meer bijeenkomsten!

Volgende bijeenkomst: za 9 en zo 10 november: Citylab en Talkshow op het InScience festival in Nijmegen. Toegang gratis, zie Agenda voor meer informatie.

Wil je zelf een bijeenkomst of dialoog over dit thema organiseren, of wil je meer informatie over de DNA-dialogen? Laat het ons weten: dnadialoog@erfocentrum.nl.

Waarom is dit belangrijk?

In november 2018 schrikt de wereld op als de Chinese onderzoeker He Jiankui het nieuws naar buiten brengt dat hij het DNA van twee baby’s heeft veranderd. Met behulp van de techniek CRISPR-Cas9 veranderde hij het DNA in de embryo’s zodanig dat de kinderen later een kleinere kans zouden hebben om besmet te raken met het aidsvirus. De Chinese onderzoeker loopt hiermee ver vooruit op wat er wetenschappelijk, klinisch en ethisch als aanvaardbaar wordt gezien.

Wereldwijd is er veel discussie over de vraag of we het DNA van embryo’s mogen aanpassen. Als je dat DNA aanpast, verander je namelijk ook het DNA van volgende generaties. Het aanpassen van DNA zo vroeg in het leven, noemen we kiembaanmodificatie.

CRIPSR-Cas9

De techniek CRISPR-Cas9 maakt het in de toekomst misschien mogelijk om mensen met bepaalde erfelijke ziekten te genezen. Tot nu toe is afgesproken om het DNA van embryo’s niet aan te passen. De toepassingen in de praktijk zijn daarom nog ver weg. Maar de wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. En dat roept allerlei vragen op: vragen over ons recht op gezondheid, vragen over de belangen van volgende generaties, vragen over de technische mogelijkheden. Daarnaast brengt het dilemma’s met zich mee: Wat is eigenlijk een ziekte en wat niet? Welke erfelijke ziekte mogen we wel in het DNA ‘weghalen’ en welke niet?
Over die vragen en dilemma’s willen we in Nederland het gesprek aangaan: de DNA-dialogen.